แต่งหน้า

งานแต่งหน้าถือว่าเป็นงานที่หนักอยู่ไม่น้อยเนื่องจากส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาทำในช่วงเวลาเดียวกัน วันและเวลาเดียวกัน เช่น แต่งหน้าให้เด็กนักเรียน แต่งหน้าให้กับงานแต่ง เป็นต้น ถึงจะเป็นงานที่ไม่ได้มีตลอดแต่รายได้ดีมากๆ