ทำสีผม

เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ได้รับความนิยมของร้านเสริมสวย นั้นก็คือ การทำสีผมนั้นเอง