ทรงผมยาวของผู้หญิงที่ได้รับความนิยมตลอดกาล

ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะนิยมไว้ผมยาวกันทั้งนั้นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุปัน